Valtiopaivaasia HE 86/1997

HE 86/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Perusopetuslaki

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
628/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Lukiolaki

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
629/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ammatillisesta koulutuksesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
630/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
631/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki vapaasta sivistystyöstä

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
632/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki taiteen perusopetuksesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
633/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
634/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
635/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Perusopetuslaki

2) Lukiolaki

3) Laki ammatillisesta koulutuksesta

4) Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

5) Laki vapaasta sivistystyöstä

6) Laki taiteen perusopetuksesta

7) Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta

8) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.1997

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1997 Keskeytynyt PTK 80/1997
05.06.1997 Keskeytynyt PTK 82/1997
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997 1

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/1998 vp
Valmistunut

04.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 18/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 8/1998 vp
Valmistunut

26.05.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1998 Pp seur. PTK 83/1998
11.06.1998 Päättynyt PTK 84/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1998 Keskeytynyt PTK 85/1998
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998 1-18
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1998 Keskeytynyt PTK 92/1998
17.06.1998 Päättynyt PTK 93/1998 4-10

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 20