Valtiopaivaasia HE 86/1998

HE 86/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle konttilaiksi sekä turvallisista konteista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Konttilaki

Vahvistettu

23.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
762/1998
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Kansainvälinen yleissopimus turvallisista konteista, 1972

Asetuksen voimaantulo

10.11.1999

Säädöskokoelma
1004/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Konttilaki

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Kansainvälinen yleissopimus turvallisista konteista, 1972

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kivimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1998 Päättynyt PTK 95/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 8/1998 vp
Valmistunut

15.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1998 Päättynyt PTK 110/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1998 Päättynyt PTK 113/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.1998

Hyväksytyt lausumat

LiVM:n 1. ponsi

​​​​