Valtiopaivaasia HE 86/1999

HE 86/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maaoikeuksien lakkauttamisesta erityistuomioistuimina ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1180/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1181/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1182/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

4. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1183/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

3. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.1999

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liljeroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1999 Päättynyt PTK 64/1999 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2000 vp
Valmistunut

17.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 19/1999 vp
Valmistunut

23.11.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2000 Päättynyt PTK 143/2000 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2000