HE 87/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993 *

Säädöskokoelma
574/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1488

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 64/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1546

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1993 vp
Valmistunut

15.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 80/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 81/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1943

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2106

Huomautus

* Lain 33 a § tulee voimaan 01.01.1994

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1993