Valtiopaivaasia HE 87/1996

HE 87/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.11.1996

Säädöskokoelma
591/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.05.1996

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Taskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1871

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.1996 Päättynyt PTK 68/1996 1903

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/1996 vp
Valmistunut

06.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.1996 Päättynyt PTK 79/1996 2256

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996 2309
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1996 Päättynyt PTK 87/1996 2558

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1996