Valtiopaivaasia HE 87/1998

HE 87/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vammaisten henkilöiden työllistymisen ja koulutuksen edistämiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
836/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
837/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
838/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Uusi laki: Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, StVM 14/1998 vp

Vahvistettu

13.11.1998

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
839/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

2) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

3) Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

4) Uusi laki: Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, StVM 14/1998 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.1998 Päättynyt PTK 96/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1998 vp
Valmistunut

08.10.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1998 Päättynyt PTK 124/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.10.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot