Valtiopaivaasia HE 87/2000

HE 87/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 §:n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki raittiustyölain 3 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
893/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
894/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki raittiustyölain 3 ja 10 §:n muuttamisesta

2. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Katajamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 20
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/2000 vp
Valmistunut

12.09.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2000 Päättynyt PTK 103/2000 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2000 Päättynyt PTK 107/2000 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.09.2000