Valtiopaivaasia HE 88/1991

HE 88/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1990 pidetyn 77.Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta (Sisältää tiedonannon)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Vuonna 1990 pidetyn 77. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta (Sisältää tiedonannon)

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Vuonna 1990 pidetyn 77. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta (Sisältää tiedonannon)

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.09.1991

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1826

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1991 Päättynyt PTK 59/1991 1840

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/1991 vp
Valmistunut

22.10.1991

Päätösehdotus

Ks. mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1991 Päättynyt PTK 73/1991 2323

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1991

​​​​