HE 88/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Arvonlisäverolaiksi

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
1501/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Arvonlisäverolaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1722

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1993 Poistettu PTK 82/1993
17.06.1993 Keskeytynyt PTK 83/1993
18.06.1993 Päättynyt PTK 85/1993 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1969

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 69/1993 vp
Valmistunut

04.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 164/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1993 Päättynyt PTK 165/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1993 Päättynyt PTK 167/1993 22-63
Istuntopöytäkirjan sivu

4996

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2 K päätt. 06.12.1993

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1993 Päättynyt PTK 170/1993 2-8
Istuntopöytäkirjan sivu

5210

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 7

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot