HE 88/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
759/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Cantell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1326

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 26/1994 vp
Valmistunut

14.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1994 Päättynyt PTK 63/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2080

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2288

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994