HE 88/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Uusi laki: Laki metsästyslain 56 §:n muuttamisesta, MmVM 7/1995 vp

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1399/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1398/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Uusi laki: Laki metsästyslain 56 §:n muuttamisesta, MmVM 7/1995 vp

2) Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1584

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/1995 vp
Valmistunut

16.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 100/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2658

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2668

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Vastaus
EV 116/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot