Valtiopaivaasia HE 88/1995

HE 88/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Uusi laki: Laki metsästyslain 56 §:n muuttamisesta, MmVM 7/1995 vp

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1399/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1398/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Uusi laki: Laki metsästyslain 56 §:n muuttamisesta, MmVM 7/1995 vp

2) Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.1995

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995 1584

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/1995 vp
Valmistunut

16.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 100/1995 2646

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995 2658
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 2668

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​