HE 88/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
680/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
681/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1997 vp
Valmistunut

10.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 85/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 86/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 87/1997 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1997 Poistettu PTK 92/1997
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1997

Vastaus
EV 103/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot