Valtiopaivaasia HE 88/1998

HE 88/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1998

Voimaantulo

01.11.1998

Säädöskokoelma
776/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.1998 Päättynyt PTK 96/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1998 vp
Valmistunut

18.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 110/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1998 Päättynyt PTK 112/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1998 Päättynyt PTK 114/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​