Valtiopaivaasia HE 88/2001

HE 88/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen johdosta

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. ILO:n yleissopimus nro 183: Äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskeva yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.06.2001

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2001 Päättynyt PTK 71/2001 10
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 5/2001 vp
Valmistunut

20.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksy Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 15 päivänä kesäkuuta 2000 hyväksyttyä kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta nro 183, joka koskee äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevaa yleissopimusta, ja että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 15 päivänä kesäkuuta 2000 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 191, joka koskee äitiyssuojelusuosituksen (1952) uudistamista koskevaa suositusta, otetaan huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä, sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2001 Poistettu PTK 102/2001 2
26.09.2001 Päättynyt PTK 103/2001 3
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​