Valtiopaivaasia HE 88/2004

HE 88/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.08.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
797/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kärkkäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.2004 Päättynyt PTK 56/2004 9
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 12/2004 vp
Valmistunut

10.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 21/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004 16
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot