Valtiopaivaasia HE 88/2012

HE 88/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuloverolain 73 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
787/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 73 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
788/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
789/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
790/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
791/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 73 §:n muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 73 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

4. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta

5. Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012 5
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012 5
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012 6
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 28/2012 vp
Valmistunut

20.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2012 Päättynyt PTK 115/2012 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2012 Keskeytetty PTK 117/2012 9
28.11.2012 Päättynyt PTK 118/2012 2 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2012

​​​​