HE 89/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1161/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1722

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1993 Poistettu PTK 82/1993
17.06.1993 Päättynyt PTK 83/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1969

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 62/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 13, 14
Istuntopöytäkirjan sivu

4560

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993 15, 16
Istuntopöytäkirjan sivu

4785

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot