HE 89/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sähkölain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1210/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sähkölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1584

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/1995 vp
Valmistunut

03.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 70/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 72/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1860

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2170

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1995

Vastaus
EV 59/1995 vp