Valtiopaivaasia HE 89/1996

HE 89/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
145/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
146/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
147/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
148/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
149/1997
Päätös

Hyväksytty

7) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
150/1997
Päätös

Hyväksytty

8) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
151/1997
Päätös

Hyväksytty

9) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
152/1997
Päätös

Hyväksytty

10) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
153/1997
Päätös

Hyväksytty

11) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
154/1997
Päätös

Hyväksytty

12) Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
155/1997
Päätös

Hyväksytty

13) Uusi laki: Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, TaVM 24/1996 vp

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
156/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

3) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

5) Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

6) Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

7) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

8) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

9) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

10) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

11) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

12) Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

13) Uusi laki: Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, TaVM 24/1996 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.05.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2024

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996 2112

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/1996 vp
Valmistunut

04.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Poistettu PTK 170/1996 5452
11.12.1996 Päättynyt PTK 174/1996 5603

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1996 Päättynyt PTK 175/1996 5629 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

3. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1996 Keskeytynyt PTK 183/1996 5827
16.12.1996 Päättynyt PTK 184/1996 5833 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.1996

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​