HE 89/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
145/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
146/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
147/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
148/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
149/1997
Päätös

Hyväksytty

7) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
150/1997
Päätös

Hyväksytty

8) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
151/1997
Päätös

Hyväksytty

9) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
152/1997
Päätös

Hyväksytty

10) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
153/1997
Päätös

Hyväksytty

11) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
154/1997
Päätös

Hyväksytty

12) Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
155/1997
Päätös

Hyväksytty

13) Uusi laki: Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, TaVM 24/1996 vp

Vahvistettu

14.02.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
156/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

3) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

5) Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

6) Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

7) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

8) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

9) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

10) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

11) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

12) Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

13) Uusi laki: Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, TaVM 24/1996 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

2024

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2112

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/1996 vp
Valmistunut

04.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1996 Poistettu PTK 170/1996
11.12.1996 Päättynyt PTK 174/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1996 Päättynyt PTK 175/1996 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

5629

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

3. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1996 Keskeytynyt PTK 183/1996
16.12.1996 Päättynyt PTK 184/1996 3
Istuntopöytäkirjan sivu

5827

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.1996

Vastaus
EV 233/1996 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot