HE 89/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
640/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 12/1997 vp
Valmistunut

05.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.1997 Päättynyt PTK 90/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1997

Vastaus
EV 95/1997 vp