Valtiopaivaasia HE 89/1998

HE 89/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

94/33/EY

Päätökset

1) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
754/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.1998 Päättynyt PTK 96/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 5/1998 vp
Valmistunut

11.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 110/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1998 Päättynyt PTK 112/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1998 Keskeytynyt PTK 114/1998
02.10.1998 Päättynyt PTK 117/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.1998