Valtiopaivaasia HE 89/2002

HE 89/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.12.2002

Säädöskokoelma
923/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.12.2002

Säädöskokoelma
924/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.12.2002

Säädöskokoelma
925/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.12.2002

Säädöskokoelma
926/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

2. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n muuttamisesta

3. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

4. Laki kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/2002 vp
Valmistunut

26.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2002 Päättynyt PTK 107/2002 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2002 Päättynyt PTK 111/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.10.2002