Valtiopaivaasia HE 9/1981

HE 9/1981 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Vuonna 1979 pidetyn 65. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Päätökset

Vuonna 1979 pidetyn 65.Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Säädöskokoelma
381/1982
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Vuonna 1979 pidetyn 65.Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.1981

Istuntopöytäkirjan sivu

27

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

44

Valiokuntakäsittely

UaV + SoV, LiV

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 7/1981 vp

Lausunnot

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 2/1981 vp
Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 1/1981 vp

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.03.1981 483
31.03.1981 512

​​​​