HE 9/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rahalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.1996

Voimaantulo

10.06.1996

Säädöskokoelma
379/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rahalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

809

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.1996 Päättynyt PTK 29/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

813

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/1996 vp
Valmistunut

24.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 68/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.1996 Päättynyt PTK 69/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.1996 Päättynyt PTK 70/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1985

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996 2-5
Istuntopöytäkirjan sivu

2043

Huomautus

*) Oikaisukirje 17.6.1996, lähete 106

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1996