HE 9/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain palvelussuhdeturvasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
753/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1999 Päättynyt PTK 25/1999
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1999 vp
Valmistunut

28.05.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 28/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 2.6.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1999 Päättynyt PTK 29/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1999 Päättynyt PTK 31/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1999 Päättynyt PTK 32/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1999

Vastaus
EV 5/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin