HE 9/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suostumuksen antamisesta valtion omistaman Leonia Oyj:n sulautumiseen Vakuutusyhtiö Sampo Oyj -nimiseen vakuutusyhtiöön sekä valtion osakeomistusosuuden alentamiseen muodostettavassa rahoituskonsernissa

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen valtion omistaman Leonia Oyj:n sulautumiseen vakuutusyhtiö Sampo Oyj -nimiseen vakuutusyhtiöön sekä valtion osakeomistusosuuden antamiseen muodostettavassa rahoituskonsernissa

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen valtion omistaman Leonia Oyj:n sulautumiseen vakuutusyhtiö Sampo Oyj -nimiseen vakuutusyhtiöön sekä valtion osakeomistusosuuden antamiseen muodostettavassa rahoituskonsernissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.03.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.03.2000 Päättynyt PTK 27/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2000 vp
Valmistunut

24.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää antaa suostumuksensa sille, että valtio voi luopua omistamistaan Leonia Oyj:n osakkeista vaihtamalla ne valtioneuvoston päättämällä tavalla sulautumismenettelyssä Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n osakkeisiin, jolloin valtio Leonia Oyj:n osakkeenomistajana saa sulautumisvastikkeena 43 prosentin osakeomistusosuuden muodostettavasta rahoituskonsernista, ja että valtio voi luopua osakeomistuksestaan uudessa rahoituskonsernissa siten, että valtion suoraksi tai välilliseksi osakeomistusosuudeksi jää vähintään 20 prosenttia.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.03.2000 Päättynyt PTK 40/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.03.2000

Vastaus
EV 42/2000 vp