HE 9/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rataverolaiksi

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Rataverolaki

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
605/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rataverolaki

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Parkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2003 Päättynyt PTK 29/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/2003 vp
Valmistunut

04.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.06.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2003 Päättynyt PTK 33/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2003 Poistettu PTK 34/2003
11.06.2003 Päättynyt PTK 35/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2003

Vastaus
EV 8/2003 vp