Valtiopaivaasia HE 90/1992

HE 90/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
900/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2632

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1992 Päättynyt PTK 88/1992 2757

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/1992 vp
Valmistunut

11.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 106/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992 3260

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1992 Päättynyt PTK 111/1992 3457
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 113/1992 3467

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.10.1992

​​​​