HE 90/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
206/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.1994 Keskeytynyt PTK 48/1994
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1326

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 10/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.01.1995 Päättynyt PTK 177/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1995 Keskeytynyt PTK 178/1994
24.01.1995 Päättynyt PTK 179/1994 10-19
Istuntopöytäkirjan sivu

6829

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7017

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.02.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot