Valtiopaivaasia HE 90/1997

HE 90/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä

Päätökset

1) Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä

Vahvistettu

29.08.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
839/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.1997

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kerminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 10/1997 vp
Valmistunut

13.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/1997 vp
Valmistunut

11.06.1997

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 15/1997 vp
Valmistunut

13.06.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 91/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Päättynyt PTK 92/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1997 Päättynyt PTK 96/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TyVM, 1

​​​​