Valtiopaivaasia HE 90/1998

HE 90/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki aravalain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

15.10.1998

Säädöskokoelma
728/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

15.10.1998

Säädöskokoelma
729/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

15.10.1998

Säädöskokoelma
730/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aravalain 5 §:n muuttamisesta

2) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1998

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nuotio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1998 Päättynyt PTK 95/1998

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/1998 vp
Valmistunut

08.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 104/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1998 Päättynyt PTK 105/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.09.1998