Valtiopaivaasia HE 90/2000

HE 90/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain kumoamisesta

Päätökset

1. Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
1270/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.06.2000

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Juvonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 10/2000 vp
Valmistunut

28.09.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 3.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2000 Päättynyt PTK 113/2000 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2000 Päättynyt PTK 116/2000 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.2000

​​​​