Valtiopaivaasia HE 90/2007

HE 90/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
972/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
973/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
974/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaalaisvirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
975/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
976/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
977/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yhdenvertaisuuslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
978/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
979/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
980/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 19 § muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
981/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
982/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki tullilain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
983/2007
Päätös

Hyväksytty

13. Laki henilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
984/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
985/2007
Päätös

Hyväksytty

15. Laki kansaneläkelain 85 ja 90 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
986/2007
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
987/2007
Päätös

Hyväksytty

17. Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä sisäasiainministeriöön

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
988/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

3. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaisvirastosta annetun lain muuttamisesta

5. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

6. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

7. Laki yhdenvertaisuuslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

8. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

9. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta

10. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 19 § muuttamisesta

11. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

12. Laki tullilain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

13. Laki henilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

14. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

15. Laki kansaneläkelain 85 ja 90 §:n muuttamisesta

16. Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

17. Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä sisäasiainministeriöön

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2007

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2007 Päättynyt PTK 57/2007 4
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat halutessaan antaa lausuntonsa 10.10.2007 mennessä.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2007 vp
Valmistunut

16.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentti, 8. lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentti ja 17. lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentti muutettuina.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 12/2007 vp
Valmistunut

09.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 4/2007 vp
Valmistunut

10.10.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2007 Keskeytetty PTK 67/2007 4
19.10.2007 Päättynyt PTK 68/2007 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2007 Keskeytetty PTK 69/2007 3
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.2007