HE 91/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1372/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivistö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1832

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1991 Päättynyt PTK 61/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1880

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/1991 vp
Valmistunut

15.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 65/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.1991 Päättynyt PTK 67/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1991 Päättynyt PTK 69/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2178

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1991 Päättynyt PTK 70/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2220

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1991