Valtiopaivaasia HE 91/1996

HE 91/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Huomautus

95/26/EY 77/780/ETY 89/646/ETY 73/239/ETY 92/49/ETY 79/267/ETY 92/96/ETY 93/22/ETY 85/611/ETY

Päätökset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1022/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.06.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1996 Päättynyt PTK 87/1996 2602

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 21/1996 vp
Valmistunut

14.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1996 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4678

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 147/1996 4729
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 4786

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996