Valtiopaivaasia HE 91/1998

HE 91/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
879/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
880/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuntoutusrahalain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
881/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
882/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

2) Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta

3) Laki kuntoutusrahalain 19 §:n muuttamisesta

4) Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.07.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.1998 Päättynyt PTK 96/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/1998 vp
Valmistunut

13.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1998 Päättynyt PTK 126/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.1998 Päättynyt PTK 127/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1998 Päättynyt PTK 128/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.10.1998