Valtiopaivaasia HE 91/2001

HE 91/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
896/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki varallisuusverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
897/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 13 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
898/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
899/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
900/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
901/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
902/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
903/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
904/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
905/2001
Päätös

Hyväksytty

11. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
906/2001
Päätös

Hyväksytty

12. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
907/2001
Päätös

Hyväksytty

13. Laki verohallintolain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
908/2001
Päätös

Hyväksytty

14. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
909/2001
Päätös

Hyväksytty

15. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
910/2001
Päätös

Hyväksytty

16. Laki varainsiirtoverolain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
911/2001
Päätös

Hyväksytty

17. Laki kiinteistöverolain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
912/2001
Päätös

Hyväksytty

18. Laki koiraverosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
913/2001
Päätös

Hyväksytty

19. Laki rakennusverolain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
914/2001
Päätös

Hyväksytty

20. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
915/2001
Päätös

Hyväksytty

21. Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
916/2001
Päätös

Hyväksytty

22. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
917/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

23. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
918/2001
Päätös

Hyväksytty

24. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
919/2001
Päätös

Hyväksytty

25. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
920/2001
Päätös

Hyväksytty

26. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
921/2001
Päätös

Hyväksytty

27. Laki tupakkaverolain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
922/2001
Päätös

Hyväksytty

28. Laki jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
923/2001
Päätös

Hyväksytty

29. Laki öljyjätemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
924/2001
Päätös

Hyväksytty

30. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
925/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

31. Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
926/2001
Päätös

Hyväksytty

32. Laki polttoainemaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
927/2001
Päätös

Hyväksytty

33. Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
928/2001
Päätös

Hyväksytty

34. Laki veronkantolain 25 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
929/2001
Päätös

Hyväksytty

35. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
930/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki varallisuusverolain muuttamisesta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 13 ja 33 §:n muuttamisesta

4. Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

5. Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

6. Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

7. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta

8. Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

9. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

10. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

11. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

12. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

13. Laki verohallintolain 4 a §:n muuttamisesta

14. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

15. Laki arpajaisverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

16. Laki varainsiirtoverolain 27 §:n muuttamisesta

17. Laki kiinteistöverolain 22 §:n muuttamisesta

18. Laki koiraverosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

19. Laki rakennusverolain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

20. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

21. Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

22. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

23. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

24. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 b §:n ja lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

25. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain 4 §:n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta

26. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 7 §:n ja lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

27. Laki tupakkaverolain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

28. Laki jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

29. Laki öljyjätemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

30. Laki autoverolain muuttamisesta

31. Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

32. Laki polttoainemaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

33. Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

34. Laki veronkantolain 25 §:n 2 momentin kumoamisesta

35. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.06.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Halen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001 14
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2001 vp
Valmistunut

11.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, paitsi 22. lakiehdotus ja 30. lakiehdotus muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.9.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2001 Päättynyt PTK 93/2001 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin