Valtiopaivaasia HE 91/2008

HE 91/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Merityötä koskeva yleissopimus, 2006

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 32
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 9/2008 vp
Valmistunut

23.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksy Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä merityökonferenssissa 23 päivänä helmikuuta 2006 hyväksyttyä Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevaa yleissopimusta, 2006.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008 16
Päätös

Yleissopimusta ei tässä vaiheessa hyväksytty. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2008

​​​​