Valtiopaivaasia HE 91/2010

HE 91/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
909/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
910/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
911/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
912/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
913/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 5 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
914/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
915/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
916/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
917/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 §:n muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

6. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 5 ja 13 §:n muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

9. Laki kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010 15
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/2010 vp
Valmistunut

10.09.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.09.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2010 Päättynyt PTK 86/2010 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.2010 Päättynyt PTK 89/2010 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2010

​​​​