Valtiopaivaasia HE 92/1993

HE 92/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorista työntekijöistä

Päätökset

1) Laki nuorista työntekijöistä

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
998/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nuorista työntekijöistä

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.1993

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1993

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.06.1993 Päättynyt PTK 89/1993 2138

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 9/1993 vp
Valmistunut

22.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993 3553

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3777
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993 3786

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1993

​​​​