Valtiopaivaasia HE 92/1995

HE 92/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1319/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995 1584

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/1995 vp
Valmistunut

06.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1995 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1995 Päättynyt PTK 79/1995 2107

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1995 Keskeytynyt PTK 80/1995 2124
20.10.1995 Päättynyt PTK 83/1995 2185 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1995 Päättynyt PTK 84/1995 2198 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.1995

​​​​