Valtiopaivaasia HE 92/1996

HE 92/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
792/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
793/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
794/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
795/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
796/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki maanvuokralain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
797/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki muinaismuistolain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
798/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
799/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki Pohjoismaiden kesken tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
800/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
801/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki Itävallassa annettujen yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
802/1996
Päätös

Hyväksytty

12) Laki konkurssisäännön 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
803/1996
Päätös

Hyväksytty

13) Laki ennakkoperintälain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
804/1996
Päätös

Hyväksytty

14) Laki arvonlisäverolain 216 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
805/1996
Päätös

Hyväksytty

15) Laki merimieseläkelain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
806/1996
Päätös

Hyväksytty

16) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
807/1996
Päätös

Hyväksytty

17) Laki kaivoslain 15 ja 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
808/1996
Päätös

Hyväksytty

18) Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
809/1996
Päätös

Hyväksytty

19) Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
810/1996
Päätös

Hyväksytty

20) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
811/1996
Päätös

Hyväksytty

21) Laki holhouslain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
812/1996
Päätös

Hyväksytty

22) Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
813/1996
Päätös

Hyväksytty

23) Laki vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
814/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

24) Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
815/1996
Päätös

Hyväksytty

25) Laki kiinteistönmuodostamislain 288 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
816/1996
Päätös

Hyväksytty

26) Laki välimiesmenettelystä annetun lain 43 ja 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
817/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

2) Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta

5) Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

6) Laki maanvuokralain 41 §:n muuttamisesta

7) Laki muinaismuistolain 7 §:n muuttamisesta

8) Laki Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

9) Laki Pohjoismaiden kesken tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

10) Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

11) Laki Itävallassa annettujen yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

12) Laki konkurssisäännön 54 §:n muuttamisesta

13) Laki ennakkoperintälain 29 §:n muuttamisesta

14) Laki arvonlisäverolain 216 §:n muuttamisesta

15) Laki merimieseläkelain 58 §:n muuttamisesta

16) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta

17) Laki kaivoslain 15 ja 65 §:n muuttamisesta

18) Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta

19) Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

20) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

21) Laki holhouslain 76 §:n muuttamisesta

22) Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n muuttamisesta

23) Laki vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

24) Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

25) Laki kiinteistönmuodostamislain 288 §:n muuttamisesta

26) Laki välimiesmenettelystä annetun lain 43 ja 55 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2603

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2755

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/1996 vp
Valmistunut

01.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 117/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1996 Päättynyt PTK 118/1996 3572

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3588
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1996 Päättynyt PTK 122/1996 3793
Huomautus

*) 1. lain 5 luvun 21 § 3 mom ja 6 luvun 12 § tulevat voimaan 01.01.1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.10.1996