Valtiopaivaasia HE 92/1997

HE 92/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallituksen toimenpidekertomuksen uudistamiseen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1079/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kansanterveyskertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta) (korvaava laki, PeVM 4/1997 vp)

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1080/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työllisyyslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1081/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2) Laki kansanterveyskertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta) (korvaava laki, PeVM 4/1997 vp)

3) Laki työllisyyslain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.1997

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Hallitusneuvos Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.06.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Poistettu PTK 84/1997
10.06.1997 Päättynyt PTK 85/1997

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/1997 vp
Valmistunut

30.10.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 5/1997 vp
Valmistunut

07.10.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 6/1997 vp
Valmistunut

09.09.1997

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 7/1997 vp
Valmistunut

12.09.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1997 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1997 Päättynyt PTK 140/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1997