Valtiopaivaasia HE 92/1998

HE 92/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

1) Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen sekä yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

06.11.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
394/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
396/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen sekä yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

2) Laki merilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.07.1998

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Linjajohtaja Kourula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1998 Päättynyt PTK 95/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/1998 vp
Valmistunut

02.10.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1998 Päättynyt PTK 119/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998
Huomautus

*) Asetukset 395/99 ja 397/99

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 § 1) VJ 69 § 1 mom.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1998

Hyväksytyt lausumat

LaVM:n 1. ponsi

​​​​