Valtiopaivaasia HE 92/2001

HE 92/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
724/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
725/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
726/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
727/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
728/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vammaistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
729/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
730/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

3. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

4. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

5. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

6. Laki vammaistukilain muuttamisesta

7. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.06.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001 15
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2001 vp
Valmistunut

13.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2001 Päättynyt PTK 79/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2001 Päättynyt PTK 83/2001 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2001

​​​​