Valtiopaivaasia HE 92/2004

HE 92/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yritys- ja pääomaverouudistukseksi

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
716/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
717/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
718/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
719/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki varallisuusverolain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
720/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
721/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
722/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tonnistoverolain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
723/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
724/2004
Päätös

Hyväksytty

10. Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
725/2004
Päätös

Hyväksytty

11. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

15.08.2004

Säädöskokoelma
726/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki varallisuusverolain 39 §:n muuttamisesta

6. Laki verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

7. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

8. Laki tonnistoverolain 19 §:n muuttamisesta

9. Laki verontilityslain muuttamisesta

10. Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain kumoamisesta

11. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2004 Päättynyt PTK 62/2004 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2004 vp
Valmistunut

22.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 5-11 hyväksytään muuttamattomina, että lakiehdotukset 1-4 hyväksytään muutettuina, että hyväksytään yksi lausuma ja että LA 40/2004 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.06.2004 Päättynyt PTK 82/2004 4 54-65
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.06.2004 Päättynyt PTK 83/2004 1 1, 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.07.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot