Valtiopaivaasia HE 92/2005

HE 92/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

18.11.2005

Voimaantulo

13.12.2007

Säädöskokoelma
894/2005
Sopimussarja
92/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki patenttilakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

18.11.2005

Voimaantulo

06.03.2006

Säädöskokoelma
895/2005
Sopimussarja
6/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

18.11.2005

Voimaantulo

06.03.2006

Säädöskokoelma
896/2005
Sopimussarja
8/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirja

Asetuksen voimaantulo

13.12.2007

Säädöskokoelma
1116/2007
Sopimussarja
93/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Patenttilakisopimus

Asetuksen voimaantulo

06.03.2006

Säädöskokoelma
142/2006
Sopimussarja
7/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki patenttilakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki patenttilain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirja

2. Patenttilakisopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.06.2005

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Siukonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2005 Päättynyt PTK 83/2005 10
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 14/2005 vp
Valmistunut

05.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että Eduskunta hyväksyy Münchenissä 29. päivänä marraskuuta 2000 hyväksytyn Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja Genevessä 1. päivänä kesäkuuta 2000 hyväksytyn patenttilakisopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005 15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2005 Päättynyt PTK 106/2005 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.2005

​​​​