Valtiopaivaasia HE 92/2009

HE 92/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä kielilain 40 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Rikosseuraamuslaitoksesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
953/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kielilain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
954/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Rikosseuraamuslaitoksesta

2. Laki kielilain 40 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 26
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/2009 vp
Valmistunut

22.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4, 12, 14 ja 15 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.2009 Päättynyt PTK 99/2009 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.2009

​​​​