Valtiopaivaasia HE 93/1992

HE 93/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakuutuskassalaiksi ja laiksi sairausvakuutuslain 61 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Vakuutuskassalaki

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1164/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sairausvakuutuslain 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1165/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Vakuutuskassalaki

2) Laki sairausvakuutuslain 61 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2632

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1992 Päättynyt PTK 88/1992 2759

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/1992 vp
Valmistunut

16.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.1992 Päättynyt PTK 135/1992 4029

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992 4167
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1992 Päättynyt PTK 140/1992 4204

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.1992

​​​​