Valtiopaivaasia HE 93/1993

HE 93/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 22 §:n muuttamisesta sekä laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Päätökset

1) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1037/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1038/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

2) Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.1993

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Niskanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1993

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.06.1993 Päättynyt PTK 89/1993 2138

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 6/1993 vp
Valmistunut

01.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993 3191

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1993 Päättynyt PTK 112/1993 3256
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 114/1993 3281

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.10.1993